Pàgina d'inici Eclipsi1900

 

 

Presentació

L'Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó és una entitat fundada en el mes d’abril de 1991 amb la intenció de treballar per la promoció, el coneixement i el reconeixement dels valors culturals propis en l’àmbit de la comarca i la defensa del nostre patrimoni cultural en el context del món actual.

Els nostres esforços se centren a estimular la recerca i la reflexió al voltant d’aspectes històrics, naturals, artístics, arqueològics, socials, econòmics, etnogràfics, etc., per tal d’augmentar i aprofundir el coneixement dels diversos aspectes culturals del Baix Vinalopó, i de promoure la consciència de la idiosincràsia comarcal entre els veïns i les veïnes de Crevillent, Elx, Santa Pola i Guardamar.

L’Institut d’Estudis Comarcals del Baix Vinalopó reivindica l’espai comarcal, com a un àmbit més vàlid que no d’altres circumscripcions administratives, com ara la província, i arrelat a la nostra identitat més immediata, configurada per l’intercanvi cultural entre les persones que hi vivim. Els seus objectius, detallats en els Estatuts, es poden resumir en els punts següents:

a) incentivar la realització d'activitats de caràcter científic i cultural, que promoguen el contacte entre els investigadors i les investigadores a través de seminaris, congressos, publicacions, etc., a l'objecte de coordinar esforços i d'intercanviar resultats de recerques semblants o paral·leles.

b) protecció, coneixement i difusió del patrimoni natural, històric, lingüístic i artístic del Baix Vinalopó.

c) sensibilització dels poders públics i de les entitats ciutadanes en general quant a les necessitats culturals i d'investigació de les poblacions de la comarca.

d) defensa del Baix Vinalopó en tant que una comarca valenciana que, tot partint del reconeixement de la seua singularitat i diversitat, se sap part del País Valencià.

Amb aquests objectius, l’IECBV promou, coordina i organitza anualment un conjunt d’activitats de formats i continguts ben diversos: articles en premsa, conferències, presentacions de llibres, visites culturals, trobades gastronòmiques, exposicions monogràfiques, o la publicació de La Rella. Anuari de l’IECBV, revista de recerca i reflexió sobre qualsevol aspecte relacionat amb la comarca.

 

IECBV, Apartat de Correus 116, Passeig de la Joventut s/n, 03201, Elx